O nás

Náš sbor má v současné době 72 členů. Jednotka má 16 členů – Tito také mají hlavní podíl na práci sboru. Zabezpečují jak akceschopnost jednotky, tak účast na soutěžích. Máme také družstvo žen.

Jako jednotka jsme zařazeni v JPO III. Svolání členů je možné buď sirénou (je ovládána dálkově z KOPIS BRNO) nebo posláním výzvy na mobilní telefony (opět KOPIS BRNO).

Pro samotný výjezd máme dvě vozidla. CAS 30/9000/ 540 – S2VH na podvozku SCANIA a DA L1Z na podvozku Renault MASTER. Dále jsme vybaveni přenosnými stříkačkami, kalovými čerpadly, motorovou pilou, dýchacími přístroji, svítilnami a různým dalším materiálem.

baner