O nás

Náš sbor má v současné době 84 členů, z toho je 26 členů do 30ti let a 7 členů do 40ti let. Tito členové také mají hlavní podíl na práci sboru. Zabezpečují jak akceschopnost jednotky, tak účast na soutěžích. Máme také družstvo žen.

Jako jednotka jsme zařazeni v JPO III. Svolání členů je možné buď sirénou (je ovládána dálkově z KOPIS BRNO) nebo posláním výzvy na mobilní telefony (opět KOPIS BRNO).

Pro samotný výjezd máme dvě vozidla. CAS K25 LIAZ 101 a Avii A30. Dále jsme vybaveni přenosnými stříkačkami, kalovými čerpadly, motorovou pilou, dýchacími přístroji, svítilnami a různým dalším materiálem.

baner