Současnost

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH), která zabezpečuje ochranu zdraví a majetku nejen občanů města Lanžhota, prodělala v uplynulé době několik změn.   

Velitel sboru je od 1.1.2016  Gál František, který vystřídal  Dušana Hodonského. Starosta sboru je Bača Tomáš. Jednotka má nyní 16 členů, kteří jsou vycvičeni a vyškoleni, aby kdykoli pomáhali všude tam, kde je potřeba. V jednotce jsou rozděleny funkce jako velitel družstva, strojník, nebo hasič.

Sbor dobrovolných hasičů pořádá každoročně soutěž v požárním útoku ( 5.7.), kde nás velmi dobře reprezentuje jak družstvo mužů, tak především družstvo žen. Máme taky představu, že obnovíme mládež a děti, ale tady nám zatím chybí dobrovolníci, kteří jsou ochotni obětovat spoustu času, potřebného na výchovu nové generace.

Všichni členové sboru se aktivně podílejí na činnosti a dění ve sboru hasičů, i mimo něj. Příkladem toho je spolupráce s ostatními spolky v obci na pořádání různých akcí, nebo jejich zajištění

112   Jednotné evropské číslo tísňového volání !!!

Povinnost zavést jednotné evropské telefonní číslo tísňového volání byla uložena všem členským státům s tím, že do konce roku 1996 musí být ve všech státech plně funkční. 

Školení DT - Brno lííšeň - 2015
Školení DT – Brno lííšeň – 2015

20160424_151201 20160424_151210 20160424_151208

Vybavení člena JSDH