Historie

V dobách nelehkých, kdy Lanžhot sužovaly požáry, se zrodila myšlenka založit sbor dobrovolných hasičů.

Zakládající členové SDHDne 14. srpna 1883 se tomu tak i stalo a sbor byl založen. Jeho prvním předsedou se stal hostinský Josef Ondryska, místostarostou rolník Pavel Ciprys, pokladníkem rolník Michal Uher a jednatelem učitel František Pastyřík.

Sbor tehdy získal do užívání od obce hasičskou dřevěnou stříkačku, která jak se později ukázala, byla nepoužitelná, a proto Vzájemně pojišťovací banka Slavia v Brně darovala sboru novou stříkačku čtyřkolovou. Obec tehdy sboru na čištění a udržování dávala 25 zlatých. Jinak sbor finančně podporovali Pavel Ciprys a Michal Uher.
Výzva sboru z rPožárním skladištěm pro stříkačku a nářadí se stal obecní dům „Na dílni“ vedle tehdejší infekční nemocnice. Před skladištěm bylo postaveno dřevěné leziště. Sbor tehdy zakoupil 4 lezecké pásy, 1x 4 dílný nastrkovací žebř, 1 hákový žebř, 1 střechový žebř, 2 pochodně a 2 hlásné trubky na hlášení požárů. Po tvrdém výcviku, kterého se museli účastnit všichni členové, bylo v neděli 25. listopadu 1883 první veřejné cvičení. Na toto cvičení se došlo podívat mnoho diváků, jak z Lanžhota, tak i z okolních obcí. Po skončení cvičení následovala taneční zábava.
Členové z r2Od roku 1883 – 1886 sbor zasahoval u 35 požárů domu. Takže měl plné ruce práce. Samozřejmě, že se sbor nevěnoval pouze činnosti na úseku požární ochrany, což dokazuje i to, že dne 2. dubna 1905 sehrál první divadlo. Dále pořádal taneční zábavy, plesy a veřejná cvičení.
Později se sbor přestěhoval do požárního skladiště v Luční ulici. I nadále pracoval a pomáhal v Lanžhotě i okolí. A není divu, že Lanžhotský sbor byl uznávaný široko daleko. V roce 1940 se začíná stavět nový obecní úřad a sbor se již za rok stěhuje do nového.

Mladí hasiči z rV roce 2001 je zcela zbrojnice zrekonstruována. Stará již zcela nedostačující garáž je ztržena a postavena nová garáž pro dvě vozidla. V nedávné době proběhla i rekonstrukcí podkroví a sbor se dočkal krásného plnohodnotné zázemí pro svou činnost.

Technika

Po válce sbor získal do užívání vojenské vozidlo americké výroby Dogde ambulance. V roce 1966 se pořádá další veřejné cvičení, při kterém sbor převzal do užívání nové vozidlo CAS 16 PRAGA RN. Toto vozidlo bylo zakoupeno jako nové a celou částku věnovala obec.
V roce 1983 sbor obměňuje techniku a získává CAS 25 škoda 706 RTHP převodem od sboru požární ochrany v Břeclavi. To už vlastní i dopravní automobil AVIA.
V dnešní době sbor disponuje dopravním vozidlem AVIA a CAS K25 LIAZ. CAS K25 LIAZ tedy cisternová automobilová stříkačka byla pořízená z dotací JmK v roce 2005.
Členové na ní provedli přestavbu, která se týkala hlavně přestříkání karoserie a úprav na uložení prostředků.

Členové sboru z r3 Členové z r Župní prapor